Webbsajten är stängd och inte längre aktiv.

Krus webb-utbildningar har upphört från och med den 1 juli 2015

Från och med den 1 juli 2013 tilhandahåller Uppsala universitet webbutbildningarna:

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har beslutat den 1:a Juli att stänga ner Krus webbutbildningar. Huvudskälet till beslutet är att utbildningarna och tillhörande material är i behov av uppdatering och revidering och i dagsläget saknas anslag/uppdrag för att genomföra detta. Universitetet kan inte längre garantera önskvärd kvalitet i utbildningarna. Webbsajten hostas tills vidare hos Egensajt webbhotell.

Upphovsrätten till webbutbildningarna med tillhörande publikationer är nu överförda till Statskontoret. För mer information, se Statskontorets webb

Att arbeta i staten

Är du ny i staten och behöver grundläggande kunskaper om styrningen inom statsförvaltningen? I utbildningen får du ta del av lagstiftningen och styrformerna, samt en inblick i det specifika med  statstjänstemannarollen. Kursen kallades tidigare "Introduktionsutbilning för statsanställda".

Läs mer om webbutbildningen

De sex värdegrundsprinciperna

Är du chef i staten? Utbildningen beskriver de sex värdegrundsprinciperna och tar upp hur du som chef får hjälp och stöd av dessa i ditt arbete med att leda värdegrundsarbetet.

Lagligt och lämpligt

Utbildningen fokuserar på vad som gäller om statsanställda köper sex, konsumerar pornografi och inleder sexuella relationer i samband med tjänsteutövning.

Att skriva bättre

Skriver du vårdat, enkelt och begripligt? Att skriva bättre är ett hjälpmedel för dig som skriver i jobbet, oavsett om du skriver långa eller korta texter. I webbutbildningen finns både allmänna skrivråd och råd för olika typer av texter.

Bemötande

Allmänheten har alltid rätt att bemötas med värdighet och respekt. Denna webbutbildning i bemötande tar upp hur du som statstjänsteman kan förbereda dig och agera i olika situationer på bästa sätt.

Jämställdhet och genus

Med hjälp av denna webbutbildning skaffar du dig kunskap om jämställdhet och genus samt introduceras till några praktiska verktyg för hur arbetet för jämställdhet kan organiseras.

Lagligt och lämpligt - för dig som chef

Utbildningen visar på hur du som chef kan hantera situationer gällande porrkonsumtion och köp av sexuella tjänster i samband med tjänsteutövning.  

Uppsala universitet erbjuder

skräddrasydda utbildningar för Er myndighet.

Uppsala universitet utbildar det offentliga Sverige!


Svealight logo


Ljusgiganten logotyp


Nordicstyling

Webbutbildningar


loading